[youtube]https://youtu.be/P2jFYhPlVvY[/youtube]

Ariseu sa Sardinia Arena fiat  cosa nosta. Po sa prim’orta eus biu sceti sostenidoris de su casteddu. No eus lasau  sezzi  nisciun’atru. Certu, genti chi teniri duas facis ci nd’est mera, ma in sa contesa giocara ariseu sa cunpagini cosa nostra ari intendiu s’accollara de sentimentu. Aricambiara fint’as de su primiziu. Portai is froris po Valery est una cosa bella. Baliri po totus is amigus chi si lasant e chi, cun s’aregori, ci funt sempri, non  mancant a nisciuna contesa de su Casteddu. Poita sa boccia poniri impari, fait conosci genti chi aribara de logus atesu s’unu de s’atru. No si castiai chi est, cantu dinai teniri, inui biviri, bastara chi siara sostenitori de su Casteddu. Cussu matzu de froris oi nai che essi amigus baliri ancora oi cancuna cosa. E pusti sa partida. No fiat po nudda una pasillara. Sa Spal se post de tressu e no fariara passai is giogadoris cosa nosta. Ci eus post una bella mesora a s’acostai a s’intrara cosa in soru. De atesu d’eus sorigara, cun sa stoccara de Cigarini chi airi basau sa tressa e c’est brintara amarolla amarolla. E nu est acabara in cuis. Sa Spal no s’est arrendia mancu pusti su dusu a zeru de Sau. Eus depiu combatti fintz’as a sa fini, cument’est deretu chi siara. Fait prexei chi a poni aintr’e sa rezza su secundu gol sia stetiu Marchixeddu Sau. D’agiurara a ndi bessir de su fossu inui est arruttu. In moi biri un’atra orta sa luxi e po su Casteddu tenni unu stoccadori cumenti a issu est bona sorti.

S’urtima cosa d’ollu nai po Castan. Biri unu giogadori de custa callirari giogai cumenti a su primu de is picciocheddus est una meraviglia. Sceti a penzai cussu chi ari passau si fait cumprendi che in sa vita si torrara a nasci mera bortas. E Castan pariri nasciu ariseu, cun sa gana de bivi d’ognia diri chi ara benni, chena si perdi su prexiei de giogai a palloni.

Seus totus cuntentus de cumenti s’est posta sa cosa ma no fairi a si frimai. Giai c’est s’atra chi aribara. A Friargiju si giogaus s’annu interu. Contras su Sassuolo atrus trees puntus chi balinti sesi.